Müzik

Solistler ve düetler (Yarışmanın ilk gününde yaşa göre hesaplanacaktır).

• Kategori A A:  8 yaşa kadar – Serbest program en fazla  5 dakika . 
• Kategori A:  9 - 10 yaş  Serbest program en fazla  8 dakika. 
• Kategori B:  11 - 13 yaş  Serbest program en fazla 10 dakika 
• Kategori C:  14 - 16 yaş – Serbest program en fazla 10 dakika 
• Kategori D:  17 - 19 yaş – Serbest program en fazla 15 dakika 
• Kategori E:  20 - 27 yaş  Serbest program en fazla 15 dakika
• Kategori F:  yaş kısıtlamaları yok – Serbest program en fazla 15 dakika 
• Kategori G:  Öğretmen - öğrenci  Serbest program en fazla 15 dakika 

Grup, koro ve orkestra  için kategoriler

 • Kategori H:  11  yaşa kadar - Serbest program en fazla 10 dakika.
 • Kategori I:  12 - 17 yaş– Serbest program en fazla 10 dakika.
 • Kategori L:  18  yaşından itibaren – Serbest program en fazla 15 dakika.
 • Kategori M: yaş kısıtlaması yok  Serbest program en fazla 15 dakika.

 

                                     Dans

Solist

• Kategori A A:  7 yaşa kadar – Serbest program  
• Kategori A:  8 - 9 yaş  Serbest program  
• Kategori B:  10 - 12 yaş  Serbest program  
• Kategori C:  13 - 15 yaş – Serbest program 
• Kategori D:  16 - 19 yaş – Serbest program  
• Kategori E:  20 - 24 yaş  Serbest program 

• Kategori F:  25 yaş üstü (yaş sınırı yoktur) – Serbest program 
 

Grup dansları kategorileri
 
 • Kategori H:  11  yaşa kadar - Serbest program 
 • Kategori I:  12 - 17 yaş– Serbest program 
 • Kategori L:  18  yaşından itibaren – Serbest program 
 • Kategori M: yaş kısıtlaması yok  Serbest program 
 
 
Solist ve grup danslarda program 15 dakikayı geçmeyecektir.

 

 

RESSAMLIK, HEYKEL SANATI VE EL SANATLARI* Kategori AA: 7 yaşa kadar - Serbest tematik
* Kategori A: 8 - 11 yaş - Serbest tematik
* Kategori B: 12 - 15 yaş - Serbest tematik
* Kategori C: 16 - 20 yaş - Serbest tematik
* Kategori D: 21 - 25 yaş - Serbest tematik
* Kategori E: 26 yaş üstü (yaş sınırı yoktur) - Serbest tematik